Piirin puheenjohtajan tehtäväkenttä on laaja

Blogi,Etusivu

Olen ehdolla Helsingin piirin puheenjohtajaksi ja kampanjan aikana minulta on kysytty, että mitä tekisin puheenjohtajana. Ohessa avaan omaa näkemystäni siitä, millainen puheenjohtajan tehtävä on.

Piirin puheenjohtajan tehtävä on vaativa, koska työkenttä on hyvin laaja. Itse hahmotan tehtävässä useamman tason. On piirihallituksen työn johtaminen, piirin poliittisen valmistelun ja järjestöllisen kehittämisen vastuu, jäsenten osallistaminen sekä kommunikointi niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Lisäksi piirin puheenjohtajalla on merkittävä rooli puolueen suuntaan sekä tietysti vaalityön vetäminen vaalivuosina.

Minä puheenjohtajana keskittyisin kolmeen asiaan. Luottamuksen rakentamiseen niin sisäisesti kuin ulkoisesti, poliittisen vaihtoehdon ja identiteettimme kirkastamiseen sekä helsinkiläisen sosialidemokratian näkyvyyteen. Haluaisin rakentaa sellaista tekemistä, joka kantaisi yksiä vaaleja pidemmälle. Keskittyisin peruspuoluetyön.

Ensinnäkin piirin puheenjohtaja vastaa piirihallituksen työstä. Päätökset ovat yhteisiä, mutta puheenjohtaja kantaa vastuuta mitä piirihallituksen työltä tahdotaan ja mihin suuntaan sitä viedään. Kun resursseja on rajallinen määrä, tarvitaan strategisempaa ajattelua tekemiseemme. Tehdään asioita, joilla on vaikuttavuutta ja merkitystä. Kun tehdään jotain, tehdään se hyvin ja tehdään se näkyvästi.

Olen ollut paljon järjestötyössä ja tiedän mitä on vapaaehtoistyön johtaminen. Direktio-oikeutta ei ole, pitää osata kannustaa ja motivoida. Luoda edellytyksiä yhteiselle tekemiselle ja onnistumiselle, jotta kaikkien osaaminen saadaan käyttöön.

Itse uskon johtamisessa uteliaisuuden ja osallistamisen voimaan. Ilman ihmisten mukaan ottamista, ei toimijamme sitoudu valittuihin tavoitteisiin. Ihmisten osallistaminen ei ole teknologiasta kiinni, se on prosessi ja toimintatapa. Poliittiseen valmisteluun tarvitaan oma toimintamalli ja rakenteet, joiden puitteissa ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa. Se on piirin vastuulla luoda. Lisäksi ihmisten kanssa on aktiivisesti kommunikoitava. Tarvitsemme myös yhteyksiä ammattiyhdistysliikkeeseen, kansalaisjärjestöihin sekä elinkeinoelämään.

Linjat muodostetaan yhdessä, mutta niitä pitää myös edistää näkemyksellisesti. Valtuustoryhmä ja luottamushenkilöt edistävät päiväpolitiikassa tavoitteitamme, mutta myös piiri voi tehdä paljon näkyvyyden eteen. Piirin puheenjohtajana rakentaisin suhteita mediaan ja pyrkisin saamaan järjestöllisille tavoitteillemme palstatilaa. Tavoitteista on kerrottava aktiivisesti.

Vähemmän keskusteluissa korostuu piirin puheenjohtajan tehtävä valtakunnan tason politiikassa, mutta piirin puheenjohtajalla on oma edunvalvontaroolinsa. SDP:n piirien puheenjohtajat kokoontuvat keskenään ja puoluejohdon kanssa käsittelemään niin järjestöllisiä kuin poliittisia asioita. Silloin on tärkeää tuoda oman alueen viestiä siltaa ja ymmärrystä rakentaen. Siksi on ehdottoman tärkeää, että puheenjohtajalla on kokemusta ja ymmärrystä valtakunnan politiikasta ja sen kysymyksistä.

Pidemmin ajatuksistani olen kirjoittanut pamfletissani: https://issuu.com/olli-pekkakoljonen/docs/pamfletti2020

Olli-Pekka Koljonen

Helsinki