Itä-Helsingin demarit: Sörnäisten tunneli täytyy rakentaa Itä-Helsingin kehityksen varmistamiseksi

Blogi,Etusivu

Tiedote:

Sörnäistentunnelin kohtalosta päätetään pian. Hanke on tärkeä kaupunkikehitykselle, koska se mahdollistaa viihtyisämmän kaupungin ja paremman liikkumisen.

Kalasatamasta on kaavailtu 30 000 asukkaan kaupunginosaa. Nykyinen läpikulkuliikenne kauppakeskus Redin ja Teurastamon läpi vaikeuttaa alueen kehittämistä – myös kevyen ja joukkoliikenteen osalta.

Itä-Helsingin kannalta tunnelin tärkein vaikutus liittyy Roihupellosta Pasilan kautta Meilahteen kulkevan pikaraitiotien (ns. Jokeri 0) toteuttamiseen. Kyseisen pikaraitotien on tarkoitus purkaa metroon kohdistuvaa matkustajakuormitusta ja se osaltaan mahdollistaa Itä-Helsingin tasapainoisen kehittämisen ja rakentamisen.

Ilman tunnelia jää myös Jokeri 0:n toteuttaminen epävarmaksi, koska silloin pikaraitiovaunujen sujuvaa kulkua Kalasataman alueen läpi ei tuolloin voida varmistaa.

Tunnelihanketta on arvosteltu sillä perusteella, että se lisää autoliikennettä jonkin verran (n. 0,08% lisäys). Ymmärrämme huolen, mutta kuten yllä esitämme, tunneli tukee myös joukkoliikenteen kehittämistä. Emme myöskään pidä kestävänä torjua kategorisesti autoilua edistäviä hankkeita. Noin joka toisella helsinkiläisellä kotitaloudella on käytössään auto ja monet kaupunkilaiset tarvitsevat autoa päivittäin joko töidensä vuoksi tai vapaa-ajan kuljetuksiin (esim. lasten harrastukset). Vaikka autoilun määrää on syytä rajoittaa monista syistä, emme voi vain toivoa autoilua pois kaupungistamme.

Tunnelia on vastustettu myös sillä perusteella, että lisääntynyt autoilu lisäisi ilmastopäästöjä. On selvää, että Helsingin tulee vähentää päästöjään. On kuitenkin syytä muistaa, että liikenteen päästöt on leikattava 2030-luvulla lähes nollaan, rakennettiin tunnelia tai ei.

Tunnelihanke on mielestämme välttämätön Itä-Helsingin kehittämisen kannalta, eikä päätösten perumiseksi tai lykkäämiseksi ole riittäviä perusteita. Siksi me Itä-Helsingin sosialidemokraatit vetoamme kaupunginhallitukseen ja valtuustoon, että hanke hyväksytään kaupunkiympäristölautakunnan esittämässä muodossa.

Lauri Muranen, puheenjohtaja, Itä-Helsingin demarit